Bærekraft på HomeroomBærekraftighet er viktig for oss på Homeroom. Vi ønsker at du som kunde skal være stolt av hjemmet ditt. Ikke bare for hvordan det ser ut, men også for hvordan det påvirker verden. Det er det vårt bærekraftarbeid handler om. Vi vil hjelpe deg med å ta gode valg, og jobber hele tiden for å forbedre alt fra materialer i produktene, transporter og emballasje til å hjelpe våre kunder med å ta vare på produktene på best mulig måte.

Det mest bærekraftige for planeten vår er at du som kunde kjøper produkter som du virkelig liker, og som du vil ha hjemme lenge! Og hvis vi snur på det; det verste du kan gjøre er å kjøpe et produkt som ikke fyller sin funksjon, f.eks. god søvn, god sittekomfort, avslapping eller inspirasjon.

Ta vare på produktene dine. Følg våre råd om vedlikehold slik at du kan ha produktet lenge. Enkelte produkter, som tremøbler, trenger litt ekstra pleie. Behandle med riktig pleieprodukt på rett måte. Kontakt oss gjerne hvis du er usikker, så hjelper vi deg!


Bærekraftmerkede produkter


Vi ønsker å tilby kundene våre et stort utvalg av bærekraftmerkede produkter som er bedre for menneske og miljø. Vi jobber for å øke andelen bærekraftmerkede produkter fra alle våre leverandører. Ulike sertifiseringer stiller forskjellige krav. Felles for alle er at produkter må inspiseres, kontrolleres og oppfylle de vilkårene som stilles i henhold til sertifiseringene. Hvilken merking og/eller sertifisering et produkt har, finner du i produktinformasjonen på nettsiden vår, samt på produktet når du har fått det hjem. Under kan du lese mer om vår bærekraftmerking.


Better cotton

Better cottonHomeroom er stolt medlem av Better Cotton siden 2015. Better Cotton er en ideell organisasjon som jobber for å forbedre den globale bomullsproduksjonen. Dette gjør de ved å lære bomullsbønder mer bærekraftige metoder.
Better Cotton sprer retningslinjer for mer bærekraftig og ressurseffektiv bomullsproduksjon hvor vann- og kjemikalieforbruket reduseres, bomullsavlingene økes og arbeidsforholdene forbedres.
Better Cotton kommer fra et system med massebalanse, og er ikke fysisk sporbar til sluttproduktet. Les mer på bettercotton.org/learnmore.

Innen 2023 er Homeroom forpliktet til å kjøpe inn 100 % av bomullen vår som mer bærekraftig bomull. Mer bærekraftig bomull inkluderer Better Cotton, resirkulert bomull og økologisk bomull


Økologisk tekstil


GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS - Global Organic Textil StandardEn internasjonal merkeordning for økologiske klær og tekstiler som oppfyller både sosiale og miljømessige krav. Standardens krav tar hensyn til hele verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, fra dyrking, plukking, fremstilling og produksjon av selve plagget. Et tekstilprodukt må bestå av minst 70% økologisk fiberråvare for å kunne få GOTS-merking.


GOTS har to forskjellige Klasseifiseringer:

Klasse 1: Et produkt må bestå av minst 95% sertifisert, økologisk fiber for at man skal kunne bruke GOTS-logoen. Øvrige 5% kan være ikke-økologisk natur- eller syntetfiber.

Klasse 2: For produkter med 70–95% økologisk fiber brukes en annen variant der det økologiske innholdet må angis i %.
OCS – Organic Content Standard

OCS – Organic Content StandardEn merkeordning for økologisk tekstilmateriale. Standarden bekrefter økologisk innhold og mengde økologisk materiale i sluttproduktet ved å spore og kontrollere prosessene og deres opprinnelse. OCS stiller ingen krav når det gjelder kjemikalierestriksjoner, miljømessige aspekter i produksjonsprosessen (vann- og energiforbruk), sosiale aspekter eller lovlig overholdelse, til forskjell fra GOTS, kun at det består av økologisk dyrket fiber.


OCS to forskjellige klassifiseringer:

Klasse 1: OCS 100 garanterer 100% økologisk materiale i et produkt.

Klasse 2: OCS Blended garanterer 5–95% økologisk materiale.


Resirkulert tekstil


GRS – Global Recycling Standard

GRS – Global Recycling StandardEr en internasjonal merkeordning for sporing av minst 50% resirkulert tekstilmateriale i et sluttprodukt. Standarden tar hensyn til hele kjeden, og omfatter hele produktet eller stoffet fra råmateriale til ferdig produkt.
Den sikrer at materialet inneholder resirkulerte deler, og omfatter også miljømessige faktorer, kjemikalierestriksjoner og sosiale aspekter.


GRS har to forskjellige klassifiseringer:

Klasse 1: Det er kun produkter som består av minst 50% resirkulert materiale som kan merkes med GRS. Hvis et produkt ikke består av 100% GRS-sertifisert innhold, må dette tydelig framgå.

Klasse 2: Produkter med flere forskjellige resirkulerte materialer må oppgi dette i % for hvert materiale.
RCS – Recycling Claim Standard

RCS – Recycling Claim StandardEn merkeordning for sporbarhet av resirkulert tekstilmateriale. RCS stiller ingen krav når det gjelder miljømessige aspekter i produksjonsprosessen (vann- og energiforbruk), sosiale aspekter, sikkerhetsrelaterte spørsmål og lovgivning. RCS dekker produkter som består av 5–100% resirkulerte materialer.


RCS har to forskjellige klassifiseringer:

Klasse 1: RCS 100 garanterer 100% økologisk materiale i et produkt.

Klasse 2: RCS OCS Blended garanterer 5–95% resirkulert materiale.


Miljømerkinger
EU Ecolabel

EU EcolabelEUs No 66/2010 offisielle miljømerking som tar hensyn til produktets miljøbelastning ut fra et levetidsperspektiv fra råvare til avfall. Produktet må oppfylle høye krav til miljø, funksjon og kvalitet for å kunne EU Ecolabel-sertifiseres. Et produkt som er EU Ecolabel-sertifisert garanterer begrenset bruk av skadelige stoffer for helse og miljø, samt mindre vann- og luftforurensing i produksjonen.
Svanen

SvanenEn miljømerking som tar hensyn til bevisste miljøvalg. Tekstiler som er svanemerket er laget med så lav miljøpåvirkning som mulig i alle ledd av produksjonen, fra ferdig råvare til ferdig produkt. Svanen er også en garanti for at produksjonen og produktet oppfyller strenge miljø-, helse- og kvalitetskrav kontrollert av en uavhengig tredjepart.
FSC – Forest Stewardship Council

FSC-sertifisert treTre er et fornybart naturmateriale. Homeroom jobber med FSC®-sertifisert treverk som garanterer at trevirket kommer fra ansvarlig skogsdrift. Slik forsikrer vi oss om at materialet ikke kommer fra ulovlig hogst eller snauhogst, som ikke tar hensyn til de sosiale og lovmessige aspektene. Alle treprodukter følger EUs tømmerforordning for lovlig hogst.
European Flax

European FlaxEr en premiummerking for lin av høy kvalitet. Produkter som er European Flax-sertifiserte garanterer at linet kommer fra dyrking som tar hensyn til miljøet ut fra aspektene: ingen kunstig vanning, genmodifiserte avlinger eller svinn. Passer også utmerket for Cradle to Cradle-sertifisering.


For at et produkt skal kunne merkes som European Flax, må det bestå av 100% European Flax-sertifisert lin. Sluttproduktet må bestå av en materialkomposisjon av 100% lin eller minst 50% linblanding. Blanding med andre fibre kan bestå av ikke mer enn 50% av total materialkomposisjon, men kan ikke inneholde usertifisert lin.


For å kunne merke produktet med European Flax kreves det at produktet og leverandøren er sertifisert og garanterer sporbarhet i hele produksjonsprosessen fra plante til fiber.
OEKO-TEX Standard 100®

OEKO-TEX Standard 100®Et test- og sertifiseringssystem for tekstile produkter i alle produksjonsledd. Øko-Tex kontrollerer at produktene ikke inneholder helsefarlige stoffer som er regulerte innenfor EUs REACH kandidatliste over forbudte stoffer. Øko-Tex er en humanøkologisk merking. Øko-Tex har fire klassifiseringer basert på tester ut fra tekstilenes bruksområder. Jo mer hudkontakt og mer sensitiv hud, desto høyere humanøkologiske krav må oppfylles. Klasse 1 testes i henhold til de aller strengeste kriteriene:


OEKO-TEX Standard 100®har 4 olika certifieringar:

Klasse 1: Testes på tekstiler og tekstile leker for barn opptil 3 år som f.eks. undertøy, sparkebukser, sengeutstyr, stoffleker etc.

Klasse 2: Testes på tekstiler som er i direkte hudkontakt med en stor del av overflaten, som f.eks. undertøy, sengetøy, håndklær, skjorter, bluser, strømper etc.

Klasse 3: Testes på tekstiler som overhodet ikke eller bare med en liten del av overflaten er i kontakt med huden, som f.eks. jakker, frakker, mellomlag etc.

Klasse 4: Testes på innrednings- og dekormaterialer som f.eks. duker, gardiner, møbelstoffer, madrasser etc.*Øko-Tex Standard 100® er en humantoksikologisk merking, og klassifiseres ikke under A Better Choice.


Trygge produkter


KjemikalierHomeroom stiller strenge krav og restriksjoner til kjemikalier som alle våre leverandører må følge. Det viktigste for oss er at mennesker og miljø har det bra, derfor må vi vite hvilke kjemikalier som brukes og hvilke effekter de har.

Homeroom har strenge kjemikaliekrav, og holder oss kontinuerlig oppdaterte på gjeldende lover som blant annet inkluderer EUs kjemikalieregelverk REACH. For oss er det viktig at vi vet hvilke kjemikalier som brukes og hvilke effekter disse har på mennesker og miljø. Vi har en kjemikaliepolicy med krav og restriksjoner som alle leverandørene våre forplikter seg til å følge. Vi er konsekvente og opptrer likt på samtlige av våre markeder. Ingen produkter med underkjente kjemikalietester sendes ut for salg.

Homeroom er restriktive når det gjelder produkter som inneholder antibakterielle stoffer, PVC, flammehemmere og perfluorerte stoffer. Vi jobber aktivt med å fase disse ut fra sortimentet vårt.Barnesikkerhet


På Homeroom jobber vi hele tiden for å garantere barnesikkerheten i våre produkter. Alle produkter skal være trygge slik at barn ikke kan skade seg ved bruk. Alle leker er CE-merket der det er pålagt i henhold til EUs lekestandard.


Bærekraftige transporter


Å ta vare på miljøet er avgjørende for kommende generasjoner. Derfor jobber vi på Homeroom hele tiden med å redusere vår miljøpåvirkning.Mål: Klimanøytrale transporter


En av våre største effekter når det gjelder utslipp av CO2 skyldes transporten av produktene våre fra leverandørene til lageret vårt, og videre til kundene våre. Vi streber etter å jobbe mer proaktivt med transportørene våre for å effektivisere transportene og redusere utslippene.

Vi kan i dag tilby fossilfrie leveringer i enkelte byer, men flere byer kommer!

Parallelt med å redusere våre faktiske utslipp, og få fossilfrie leveringer til våre kunder, har vi siden 2019 klimakompensert for 100 % av våre transportutslipp. Klimakompensasjonen skjer i et CDM- og Gold Standard-sertifisert vindkraftprosjekt i Kina – CECIC HKC DANJINGHE WIND FARM PROJECT – via Tricorona. Gjennom klimakompensasjon bidrar vi til å redusere CO2-utslipp i Kina, hvor en stor del av produksjonen vår foregår.


KlimakompenseringCDM

Clean Development Mechanism


FNs egen sertifisering, og oppfyller Kyoto-avtalens kriterier om å løpende fastsette hvor stor klimaeffekten er. CDM-prosjekter er ofte investeringer i fornybar energi, og prosjektene bidrar til en bærekraftig utvikling i gjennomføringslandet, og gir positive effekter både miljømessig, økonomisk og sosialt.
Gold Standard

Gold Standard


Er en global, ideell stiftelse som ble grunnlagt i 2003 av blant annet WWF International og Greenpeace International. Det er den eneste sertifiseringsstandarden som er godkjent og betrodd av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner. Gold Standard er et kvalitetsstempel for klimakompenseringsprosjekter, og har strenge retningslinjer og krav til sosialt ansvar samt bærekraftig utvikling for klimakompensasjon.


Åpenhetsloven som ble vedtatt i 2021 og iverksatt fra 1. juli 2022, har som formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant virksomheter, samtidig som den sikrer allmennheten tilgang til nødvendig informasjon. Loven pålegger alle virksomheter en informasjonsplikt og forplikter dem til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.Homeroom, som en ansvarlig aktør i næringslivet, er også underlagt Åpenhetsloven. Vi tar dette ansvaret seriøst og er forpliktet til å gjøre vårt ytterste for å etterleve lovens krav. Hvis du ønsker å lære mer om Ellos’ aktsomhetsvurderinger og våre prioriteringer, kan du lese mer under her. Har du spørsmål eller andre henvendelser knyttet til dette temaet, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på følgende adresse: customerservice@homeroom.noRedegjørelse for aktsomhetsvurderinger