Number Kubb Original

Leker & tilbehør fra BEX

Tallkubb, eller nummerkubb som man også kan kalle det, er et mye raskere spill enn klassiske kubb, noe som ofte er populært. I korthet går det ut på å først komme opp til et tall hvor man får like mange poeng som verdien på kubben man velter. Etter hver kaster settes alle kubbene opp der de ligger (slik kan man skyte bort viktige kubber). Går man forbi det bestemte tallet som skal oppnås, må man begynne om igjen på et lavere poeng. Det er raskt,…